เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

ข้อมูลธุรกิจ

เทพสนิท เป็นโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก

ตั้งอยู่ย่าน เอกมัย-พระโขนง บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเปิดรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1  ½ ปี เข้าเรียนในชั้นตรียมอนุบาลและอายุ 3 - 6 ปี ในชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา

     โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทางโรงเรียนจึงได้จัดแบ่งพื้นที่นอกเหนือจากส่วนของห้องเรียนให้มีห้องสมุด ห้องดนตรี และสนามเด็กเล่น ในบรรยากาศโปร่งสบายและปลอดภัย  รวมถึงจัดอาหารกลางวัน นมและผลไม้ในช่วงพัก ตามหลักโภชนาการ ที่มีทั้งคุณค่าทางอาหารรสชาติและชนิดของอาหารที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก

     การเรียนการสอนโรงเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทย ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเด็กต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมและเผชิญกับโลกภายนอก

 

สินค้าและบริการ

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษาและเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี

เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครูและพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน

สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

อนุบาล เทพสนิท.pngจัดการด้านสถานที่เรียน ห้องนอน ห้องสมุด รวมไปถึง อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีสุขอนามัยด้านความสะอาด ปลอดภัย สำหรับเด็ก

อนุบาล เทพสนิท.pngด้านการเรียน ฝึกฝนพัฒนาการและทักษะการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน

อนุบาล เทพสนิท.pngด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงเจริญเติบโตของเด็ก และยังสามารถวิ่งเล่นได้อย่าง

สนุกสนานและปลอดภัย จัดกีฬาปิดภาคเรียน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา

อนุบาล เทพสนิท.pngด้านจิตใจ และอารมณ์ ดูแลด้านอีคิว ฝึกฝนกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่านิทาน เล่นเกมการศึกษา การเรียนรู้เกมเพื่อส่งเสริมการสังเกต การรอคอย

การคิด ห้องดนตรี ห้องศิลปะ เพื่อแสดงงานฝีมือ งานศิลปะ

อนุบาล เทพสนิท.pngด้านสังคม ฝึกฝนมารยาทและสอนทักษะการเข้าสังคม มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา

อนุบาล เทพสนิท.pngห้องนอนสำหรับเด็กที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ แบ่งตามอายุและชั้นเรียน

อนุบาล เทพสนิท.pngห้องสมุดที่รวบรวมแหล่งความรู้ และนิทานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่าน การฟัง การคิด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเด็ก

ปณิธานของเรา เด็กวันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในวันหน้า เราเล็งเห็นและให้ความใส่ใจ เสริมสร้างพื้นฐานการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเล็ก

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผูกพันถึงอนาคตของชาติ ดูแลลูกหลานอันเป็นที่รักของท่านดั่งญาติมิตร

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - วันไหว้ครู

  วันไหว้ครู

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - พัฒนาการเด็ก

  พัฒนาการเด็ก

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - กิจกรรมในโรงเรียน

  กิจกรรมในโรงเรียน

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล

  คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

  โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

  ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ศิลปะเด็ก

  ศิลปะเด็ก

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - กิจกรรมเสริมทักษะ

  กิจกรรมเสริมทักษะ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

  ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - สนามเด็กเล่น

  สนามเด็กเล่น

ที่อยู่

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่
56/3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:45-14:30

พิกัด

13.723826,100.587589