Loading…

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก เทพสนิท

ตั้งอยู่ย่าน เอกมัย-พระโขนง บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเปิดรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1½ ปี เข้าเรียนในชั้นตรียมอนุบาลและอายุ 3-6 ปี ในชั้นอนุบาล1-3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทางโรงเรียนจึงได้จัดแบ่งพื้นที่ นอกเหนือจากส่วนของห้องเรียน ให้มีห้องสมุด ห้องดนตรี และสนามเด็กเล่น ในบรรยากาศโปร่งสบาย และปลอดภัย รวมถึงจัดอาหารกลางวัน นมและผลไม้ในช่วงพัก ตามหลักโภชนาการ ที่มีทั้งคุณค่าทางอาหารรสชาติ และชนิดของอาหารที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก

การเรียนการสอนโรงเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทย  ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ  มีกิจกรรม ที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อเด็กต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมและเผชิญกับโลกภายนอก

 

สินค้าและบริการ

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษา และ เลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

อนุบาล เทพสนิทจัดการด้านสถานที่เรียน ห้องนอน ห้องสมุด รวมไปถึง อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีสุขอนามัยด้านความสะอาด ปลอดภัย สำหรับเด็ก

อนุบาล เทพสนิทด้านการเรียน ฝึกฝนพัฒนาการและทักษะการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน

อนุบาล เทพสนิทด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงเจริญเติบโตของเด็ก และยังสามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย จัดกีฬาปิดภาคเรียน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา

 

อนุบาล เนอสเซอรี่เทพสนิท_เอกมัย สุขุมวิท_ใกล้ BTS2

อนุบาล เทพสนิทด้านจิตใจ และอารมณ์ ดูแลด้านอีคิว ฝึกฝนกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่านิทาน เล่นเกมการศึกษา การเรียนรู้เกมเพื่อส่งเสริมการสังเกต การรอคอย การคิด ห้องดนตรี ห้องศิลปะ เพื่อแสดงงานฝีมือ งานศิลปะ

อนุบาล เทพสนิทด้านสังคม ฝึกฝนมารยาทและสอนทักษะการเข้าสังคม มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา

 

กิจกรรมสร้างความแข็งแรง อนุบาลเทพสนิทสืบสานประเพณี อนุบาลเทพสนิท

อนุบาล เทพสนิทห้องนอนสำหรับเด็กที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ แบ่งตามอายุและชั้นเรียน

อนุบาล เทพสนิทห้องสมุดที่รวบรวมแหล่งความรู้ และนิทานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่าน การฟัง การคิด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเด็ก

ปณิธานของเรา เด็กวันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในวันหน้า เราเล็งเห็นและให้ความใส่ใจ เสริมสร้างพื้นฐานการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผูกพันถึงอนาคตของชาติ ดูแลลูกหลานอันเป็นที่รักของท่านดั่งญาติมิตร

 

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่
56/3
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:45-14:30

พิกัด

13.723826, 100.587589

ภาพกิจการ

  • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่