Loading…

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

แคตตาล็อก

 • โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู

  โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท จัดงานวันไหว้ครูประจำปี เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความเคารพคุณครู ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ ปลูกฝังสร้างนิสัยความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อเติบใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและในสังคมไทย จะได้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม อนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสูงส่งและมอบสิ่งดีๆ ส่งผ่านให้กับรุ่นต่อรุ่นสืบทอดต่อไป  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็ก

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก

  ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก แม้ว่าการเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กในสถานศึกษา แต่ทางโรงเรียนอนุบาลเนอสเซอรี่ เทพสนิท สุขุมวิท ได้ให้ความสำคัญในการเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็กเล็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีควบคู่ไปกับการศึกษาและการเจริญเติมโตทั้งทางร่างการและความคิด ฝึกกันตั้งแต่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเรียนและสังคมใหม่ๆ ที่สูงขึ้นไป  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็ก, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • กิจกรรมในโรงเรียน

  กิจกรรมในโรงเรียน การสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็ก มีหลายรูปแบบหลายวิธี สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท นำมาใช้ควบคู่กับการพัฒนาการของเด็กคือการสร้าง กิจกรรมในโรงเรียน เด็กๆ ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนอนุบาลด้วยกัน การทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังความสามัคคี สร้างสภาพแวดล้อมในการไปสู่ความสำเร็จแบบเป็นทีม เพราะในสังคมยุคใหม่ไม่เน้น One Man Show แล้ว

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล

  คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล พ่อแม่และผู้ปกครองวางใจกับการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ อนุบาลภายใน โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท เอกมัย ได้อย่างมั่นใจ เพราะเรามีคุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล ตลอดที่อยู่ภายในรั้่วโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอน การออกกำลังกาย การทำกิจกรรม สันทนาการ สุขอนามัย อาหารการกิน การพักหลับนอน เพื่อให้ผู้ปกครองมีสมาธิประกอบอาชีพทำหน้าที่การงานได้อย่างอบอุ่นใจ ซึ่งประวัติที่ผ่านมา เราดูแลเด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้อย่างดีสม่ำเสมอตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

  โรงเรียนอนุบาลแนะนำ แนะโรงเรียนอนุบาลดีๆ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน ย่านสุขุมวิท เอกมัย สักแห่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ต้องหาข้อมูลต่างๆ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อมองไปถึงอนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับประวัติของทางโรงเรียนอนุบาลต้องมีชื่อเสียงในด้านดีอย่างสม่ำเสมอ จึงขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท เป็น โรงเรียนอนุบาลย่านเอกมัย สุขุมวิท คือ ที่สร้างความประทับใจดีๆ ให้กับผู้ปกครอง คุณแม่ คุณพ่อ มาแล้วหลายรุ่น ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุนด้านพัฒนาการให้ลูกน้อยที่เอื้อมถึง

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

  ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ เด็กๆ อยู่ในวัยเจริญเติบโต การเสริมสร้างฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ไม่แพ้การให้ความรู้ในชั้นเรียน เพราะเด็กแข็งแรงจะเรียนรู้วิชาได้ต่อเนื่อง หลีกไกลจากความเจ็บป่วยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดเรียนและไม่ทันเพื่อนๆ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กเล็กให้แข็งแรง เป็นการฝึกให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะเป็นอนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและยังเป็นอนาคตที่ดีของชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านเอกมัย สุขุมวิท มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้บุตรหลานของคุณ  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เสริมพัฒนาการด้านศิลปะให้กับเด็ก

  เสริมพัฒนาการด้านศิลปะให้กับเด็ก การพัฒนาทักษะความรู้ ต้องเสริมสร้างสมดุลของ ศาสตร์และศิลปะ ให้กับเด็กไปพร้อมๆ กันจะเน้นไปทางหนึ่งทางใดย่อมไม่ดี โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท เอกมัย จึงจัดทำหลักสูตรการให้ความรู้สร้างทักษะ เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม ได้อย่างสมดุลและลงตัว สมกับที่ผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล    

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เนอสเซอรรี่มีกิจกรรมเสริมทักษะเด็ก

  เนอสเซอรี่มีกิจกรรมเสริมทักษะเด็ก แม้ว่าในแต่ละโรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ จะมีกิจกรรมคล้ายๆ กันก็ตาม แต่เรามีความเพียรพยายามในการให้เด็กเล็ก อนุบาลมีกิจกรรมเสริมทักษะเด็กอย่างมีนัยสำคัญ ล้อไปกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เพื่อให้ทันยุคสมัย เด็กๆ จะมีความคิดที่ทันกับโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการไปไกลจากอดีตมาก โปรดวางใจให้เราดูแล เพราะเราคิดรอบคอบ ปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ สมกับที่บิดามารดา ผู้ปกครองไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลกล่องดวงใจของคุณ  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โรงเรียนอนุบาลที่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

  โรงเรียนอนุบาลที่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี การแข่งขันกันเองในหมู่โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท สุขุมวิท 63 มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นโรงเรียนอนุบาลที่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี มีความปลอดภัยต่อเด็กน้อย ในทุกจุดสัมผัส เราให้ความใส่ใจกับเรื่องเช่นนี้ตลอดหลายปีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดมา เด็กๆ อนุบาลที่นี่อยู่ในความดูแลทั้งคุณครูและพี่เลี้ยง ตั้งแต่รับมอบเด็กเข้าโรงเรียน จากผู้ปกครองจนถึงเวลาส่งมอบเด็ก ให้กับผู้ปกครองมารับหลังเลิกเรียน  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • อนุบาลเทพสนิทมีสนามเด็กเล่น

  อนุบาลเทพสนิทมีสนามเด็กเล่น สังคมเมืองกรุงยุคใหม่ อยู่คอนโด อยู่อพาร์ทเม้นท์ ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ หาพื้นที่วิ่งเล่นที่ปลอดภัยได้ยากมาก ซึ่งพื้นที่วิ่งเล่นและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมความแข็งแรงและพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ได้จัดให้มีพื้นที่ สนามเด็กเล่น ให้เด็กมีความสุข มีความสนุกกับสถานที่เรียน เด็กอยากมาโรงเรียน ได้วิ่งเล่น ได้พบเพื่อนอยู่กับคุณครูจิตใจดี เด็กๆ ได้พื้นที่สันทนาการไม่ทำให้เด็กเครียด เพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ