Loading…

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

แคตตาล็อก

 • โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู

  โรงเรียนอนุบาลจัดงานวันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท จัดงานวันไหว้ครูประจำปี เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความเคารพคุณครู ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ ปลูกฝังสร้างนิสัยความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อเติบใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและในสังคมไทย จะได้เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม อนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสูงส่งและมอบสิ่งดีๆ ส่งผ่านให้กับรุ่นต่อรุ่นสืบทอดต่อไป  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็ก

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

  โรงเรียนอนุบาลแนะนำ แนะโรงเรียนอนุบาลดีๆ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน ย่านสุขุมวิท เอกมัย สักแห่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ต้องหาข้อมูลต่างๆ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อมองไปถึงอนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับประวัติของทางโรงเรียนอนุบาลต้องมีชื่อเสียงในด้านดีอย่างสม่ำเสมอ จึงขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ เทพสนิท เป็น โรงเรียนอนุบาลย่านเอกมัย สุขุมวิท คือ ที่สร้างความประทับใจดีๆ ให้กับผู้ปกครอง คุณแม่ คุณพ่อ มาแล้วหลายรุ่น ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุนด้านพัฒนาการให้ลูกน้อยที่เอื้อมถึง

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

  ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ เด็กๆ อยู่ในวัยเจริญเติบโต การเสริมสร้างฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ไม่แพ้การให้ความรู้ในชั้นเรียน เพราะเด็กแข็งแรงจะเรียนรู้วิชาได้ต่อเนื่อง หลีกไกลจากความเจ็บป่วยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดเรียนและไม่ทันเพื่อนๆ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กเล็กให้แข็งแรง เป็นการฝึกให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะเป็นอนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและยังเป็นอนาคตที่ดีของชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านเอกมัย สุขุมวิท มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้บุตรหลานของคุณ  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • เนอสเซอรรี่มีกิจกรรมเสริมทักษะเด็ก

  เนอสเซอรี่มีกิจกรรมเสริมทักษะเด็ก แม้ว่าในแต่ละโรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ จะมีกิจกรรมคล้ายๆ กันก็ตาม แต่เรามีความเพียรพยายามในการให้เด็กเล็ก อนุบาลมีกิจกรรมเสริมทักษะเด็กอย่างมีนัยสำคัญ ล้อไปกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เพื่อให้ทันยุคสมัย เด็กๆ จะมีความคิดที่ทันกับโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการไปไกลจากอดีตมาก โปรดวางใจให้เราดูแล เพราะเราคิดรอบคอบ ปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ สมกับที่บิดามารดา ผู้ปกครองไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลกล่องดวงใจของคุณ  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ