Loading…

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

แคตตาล็อก

  • ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

    ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ เด็กๆ อยู่ในวัยเจริญเติบโต การเสริมสร้างฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ไม่แพ้การให้ความรู้ในชั้นเรียน เพราะเด็กแข็งแรงจะเรียนรู้วิชาได้ต่อเนื่อง หลีกไกลจากความเจ็บป่วยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดเรียนและไม่ทันเพื่อนๆ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กเล็กให้แข็งแรง เป็นการฝึกให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะเป็นอนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและยังเป็นอนาคตที่ดีของชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านเอกมัย สุขุมวิท มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้บุตรหลานของคุณ  

    หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ